Specialprodukter och produktutveckling

erikoispohjaSlutanvändaren av produkten behöver inte nödvändigtvis alltid vara den tunga fordonsindustrin, utan sandwichelement kan användas för många olika ändamål.

Tack vare sin hållbarhet har EUROCON- sandwichpanelerna använts till att bygga släpvagnar för häst- och hundtransporter, olika kiosker samt försäljningsstånd. Ett av de mest kända resultaten av vår produktutveckling i Finland är idén till en golvkonstruktion för en glassbilstillverkare, där bland annat diffusionstäthet var en av de centrala egenskaperna vid sidan om låg vikt.

Specialprojekt: Stora formstycken

Vår flexibla produktion och de tillverkningstekniker vi använder gör det möjligt att tillverka stora formstycken som specialprojekt. Exempel på lösningar som tillverkats med formtekniken:

  • Formstycken
  • Olika typer av element
  • Sandwichelement och sandwichpaneler

Om du behöver speciallösningar som kan genomföras med våra sandwichpaneler, satsar vi gärna på produktutveckling.