Skräddarsydda lösningar med EUROCON- sandwichpaneler

elementtinostin

Kärnan för de kaross- och panellösningar som Eurocon erbjuder är EUROCON- sandwichpanelernas omfattande konstruktions- och materialalternativ. Vi planerar och tillverkar mångsidiga och isolerade karosskonstruktioner av våra sandwichpaneler som tillgodoser även de mest krävande behoven inom nyttofordonsindustrin. Den största panelstorleken är 18000 x 3400 x 170 mm, paneltjocklek: 10–170 mm.

Läs mer om våra lösningar

muottiovi t

Formdörrar

Formdörrar är en överlägsen lösning i karosser som används för kyl- och frystransporter.

Läs mer

 

FINKIT-korisarja Eurocon Oy

FINKIT-karosserie

Lättmonterad standardiserad karosserie för t.ex. torrgods-, färskvaru- och frystransporter.

Läs mer