Från sjötransportcontainrar till nyttofordonsindustrin

eurocon-ilmakuva

Eurocons expertis inom sandwichpaneler sträcker sig tillbaka till 1969 då företaget inledde sin verksamhet med att tillverka tak- och väggelement med en yta i hårdplast för sjötransportcontainrar. Under 1960- och 70- talen ökade den tunga trafiken och i takt med efterfrågan började företaget även tillverka sandwichpaneler för nyttofordonsindustrin. Från och med 1978 specialiserade sig företaget på sandwichpanellösningar för nyttofordonsindustrin.

En finländsk expert

Tack vare vår långa erfarenhet har vi nått en betydande ställning som leverantör av sandwichpanellösningar såväl i Finland som i Nordeuropa. En stor del av vår produktion exporteras också till Mellaneuropa. Produktionsarealen i vår fabrik i Tusby är 6600 kvadratmeter. Vi har cirka 40 anställda.

Miljövänlighet har beaktats i all vår verksamhet, vilket innebär att de paneler vi tillverkar inte blir farligt avfall efter att de tagits ur bruk. Eurocon har beviljats kvalitetscertifikatet ISO 9001 och miljöcertifikatet ISO 14001.

Våra mål

  • Vi erbjuder alltid den mest lämpliga och helhetsekonomiska lösningen för varje kundbehov.
  • Vi är en tillförlitlig samarbetspartner för våra kunder.
  • Vi levererar alltid produkterna vid rätt tidpunkt.

Vårt mål är en nöjd kund. Detta mål uppnår vi med hjälp av konkurrenskraftiga och högklassiga produkter, en flexibel verksamhet samt genom att tillämpa det kunnande vi inhämtat tack vare vår långa erfarenhet på kundens behov.

Fortlöpande produktutveckling

Fortlöpande produktutveckling är hörnstenen i vår verksamhet. Tillsammans med våra kunder uppfinner vi ständigt nya sätt att genomföra karosskonstruktioner på ett kostnadseffektivt sätt som tillgodoser kundens behov. Ett exempel på vår produktutveckling är den långt standardiserade FINKIT-karosserien, som lämpar sig för många transportbehov. I takt med vår produktutveckling har vi anpassat vårt kunnande också utanför nyttofordonsindustrin och erbjuder lösningar t.ex. för mindre transportbehov, presentationsvagnar, glassbilar och kiosker.